XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.    
Cập nhật: 14/06/2016 06:52
Xem lịch sử tin bài

XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.

XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ.

Bước 3. Trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng 01 trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện hoặc

- Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ:

a)Công văn đề nghị miễn kiểm tra, giám sát;

b)Biên bản giám sát của cơ quan công nhận hợp chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO/IEC 17025: 2007hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC  17025:2005 (trongvòng mười hai (12) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);

c)Báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian mười hai (12) tháng kể từ ngàynộp hồ sơ.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợplệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tụchành chính

- Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được côngnhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005;

- Yêu cầu về pháp nhân:  Đượcthành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặcQuyết định giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu về năng lực: Các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải đáp ứng.

(1). Hệ thống quản lý chấtlượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩnquốc tế ISO/IEC 17025:2005;

(2). Có đủ trang thiết bị, cơ sởvật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký chỉ định;

(3). Có ít nhất hai (02) kiểmnghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp vớilĩnh vực đăng ký chỉ định và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trongcùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên;

(4). Các phương pháp thử được cậpnhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phépthử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và cácyêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành;

(5). Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầuđối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

- Các quy định khác có liên quan theo quy địnhcủa Bộ quản lý ngành

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT ngày 01 tháng 8năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềquy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phụcvụ quản lý nhà nước;

- Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày3/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệmvề chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối.

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC NĂM 2021 - (24/03/2021 11:15) I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO