Liên kết - tiện ích
Thông báo thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021 Thông báo thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021
Cập nhật: 09:40 - 05/08/2021

Thông báo thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021 Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021
Cập nhật: 08:20 - 24/03/2021

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO