Các tin khác
Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá tương đương đối với sản phẩm cá da trơn - (08/03/2017 10:58) Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2017 - (28/02/2017 02:25) Triển khai mở rộng cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia và qua hệ thống TRACES của EU - (13/02/2017 10:46) Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 - (06/02/2017 04:19) Quyết định Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 - (24/01/2017 02:14) Thông báo địa điểm Hội nghị tăng cường kiểm soát kháng sinh và tạp chất trong tôm tại Thành phố Cà Mau - (14/12/2016 10:32) Thông báo địa điểm tập huấn lớp Hóa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh - (13/12/2016 08:56) Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ Hội Xuân 2017 - (09/12/2016 03:37) Xây dựng báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 2016 và đề xuất kế hoạch trọng tâm năm 2017 - (02/12/2016 09:56) Thông báo về việc mở rộng phạm vi ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản - (01/12/2016 09:41)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO