Liên kết - tiện ích
Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021
Cập nhật: 03:36 - 28/07/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 2,3,4/2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 2,3,4/2021
Cập nhật: 02:17 - 02/06/2021

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời phỏng vấn báo VN EXPRESS: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời phỏng vấn báo VN EXPRESS: "Nông nghiệp sẽ không loay hoay trồng cây gì, nuôi con gì"
Cập nhật: 08:57 - 15/04/2021

https://vnexpress.net/nong-nghiep-se-khong-loay-hoay-trong-cay-gi-nuoi-con-gi-4262807.html?fbclid=IwAR0FwYnnLk54tJyZciR4iwxUGk5jP-dcX1d2v9ekj187mekYI--iH5Mar9Y

Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí IV năm 2020 và T01/2021 (Lĩnh vực kế hoạch, tài chính) Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí IV năm 2020 và T01/2021 (Lĩnh vực kế hoạch, tài chính)
Cập nhật: 11:05 - 10/03/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương quý IV/2020 (Lĩnh vực Chất lượng nông sản) Trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương quý IV/2020 (Lĩnh vực Chất lượng nông sản)
Cập nhật: 01:52 - 10/03/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương quý IV/2020 (Lĩnh vực Chất lượng nông sản)

Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí III năm 2020 (Lĩnh vực kế hoạch, tài chính) Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí III năm 2020 (Lĩnh vực kế hoạch, tài chính)
Cập nhật: 10:26 - 07/12/2020

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG (Quý III năm 2020; chất lượng nông sản) TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG (Quý III năm 2020; chất lượng nông sản)
Cập nhật: 02:52 - 19/11/2020

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG (Quý III năm 2020; chất lượng nông sản)

Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí III năm 2020 (Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ) Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí III năm 2020 (Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ)
Cập nhật: 02:18 - 16/11/2020

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG (QUÝ III NĂM 2020; LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG THỦY SẢN) TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG (QUÝ III NĂM 2020; LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG THỦY SẢN)
Cập nhật: 10:36 - 13/11/2020

Trả lời kiến nghị quý III/2020 lĩnh vực thủy sản Trả lời kiến nghị quý III/2020 lĩnh vực thủy sản
Cập nhật: 04:16 - 13/11/2020

Trả lời kiến nghị quý III/2020 lĩnh vực thủy sản


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO