Liên kết - tiện ích
CV 68/TCCB-TCBC ngày 01/4/2020 của Vụ Tồ chức cán bộ v/v trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương (lĩnh vực tổ chức bộ máy) CV 68/TCCB-TCBC ngày 01/4/2020 của Vụ Tồ chức cán bộ v/v trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương (lĩnh vực tổ chức bộ máy)
Cập nhật: 09:14 - 06/04/2020

Trả lời phản ánh kiến nghị của địa phương - lĩnh vực Thú y Trả lời phản ánh kiến nghị của địa phương - lĩnh vực Thú y
Cập nhật: 04:29 - 12/11/2019

Trả lời phản ánh kiến nghị của địa phương - lĩnh vực Thú y

BẢN TRẢ LỜI PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TỪ 01/9-03/10/2019 BẢN TRẢ LỜI PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TỪ 01/9-03/10/2019
Cập nhật: 08:51 - 30/09/2019

BẢN TRẢ LỜI PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TỪ 01/9-03/10/2019

Trả lời phản ánh, kiến nghị 6 tháng đầu năm của các đơn vị thuộc Cục và địa phương (Phòng Chất lượng thủy sản) Trả lời phản ánh, kiến nghị 6 tháng đầu năm của các đơn vị thuộc Cục và địa phương (Phòng Chất lượng thủy sản)
Cập nhật: 10:22 - 17/09/2019

Trả lời phán ánh kiến nghị của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế Trả lời phán ánh kiến nghị của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế
Cập nhật: 09:19 - 13/09/2019

Trả lời phán ánh kiến nghị của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế

BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 23/2/2019 - 1/9/2019 BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 23/2/2019 - 1/9/2019
Cập nhật: 10:27 - 09/09/2019

BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 23/2/2019 - 1/9/2019

BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ 23/2/2019 - 1/9/2019 BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ 23/2/2019 - 1/9/2019
Cập nhật: 09:39 - 09/09/2019

BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ 23/2/2019 - 1/9/2019

Thông báo Kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Thông báo Kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Cập nhật: 10:16 - 23/08/2019

Thông báo Kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Công văn 693/QLCL-CL2 v/v trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Lạng Sơn về xác nhận kiến thức ATTP Công văn 693/QLCL-CL2 v/v trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Lạng Sơn về xác nhận kiến thức ATTP
Cập nhật: 09:42 - 19/04/2019

TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT  NĂM 2018 (LĨNH VỰC DO  TỔNG CỤC THỦY SẢN TRẢ LỜI) TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018 (LĨNH VỰC DO TỔNG CỤC THỦY SẢN TRẢ LỜI)
Cập nhật: 10:44 - 12/04/2019


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO