Liên kết - tiện ích
Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tổng kết năm 2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tổng kết năm 2021
Cập nhật: 09:42 - 10/03/2022

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 11/2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 11/2021
Cập nhật: 09:12 - 26/12/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 10 năm 2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 10 năm 2021
Cập nhật: 10:32 - 25/11/2021

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI KỲ BÁO CÁO THÁNG 9 NĂM 2021  TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI KỲ BÁO CÁO THÁNG 9 NĂM 2021
Cập nhật: 08:33 - 18/10/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 7,8 năm 2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 7,8 năm 2021
Cập nhật: 04:49 - 21/09/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021
Cập nhật: 03:36 - 28/07/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 2,3,4/2021 Trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương tại kỳ báo cáo tháng 2,3,4/2021
Cập nhật: 02:17 - 02/06/2021

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời phỏng vấn báo VN EXPRESS: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời phỏng vấn báo VN EXPRESS: "Nông nghiệp sẽ không loay hoay trồng cây gì, nuôi con gì"
Cập nhật: 08:57 - 15/04/2021

https://vnexpress.net/nong-nghiep-se-khong-loay-hoay-trong-cay-gi-nuoi-con-gi-4262807.html?fbclid=IwAR0FwYnnLk54tJyZciR4iwxUGk5jP-dcX1d2v9ekj187mekYI--iH5Mar9Y

Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí IV năm 2020 và T01/2021 (Lĩnh vực kế hoạch, tài chính) Trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương Quí IV năm 2020 và T01/2021 (Lĩnh vực kế hoạch, tài chính)
Cập nhật: 11:05 - 10/03/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương quý IV/2020 (Lĩnh vực Chất lượng nông sản) Trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương quý IV/2020 (Lĩnh vực Chất lượng nông sản)
Cập nhật: 01:52 - 10/03/2021

Trả lời phản ánh, kiến nghị của cơ quan địa phương quý IV/2020 (Lĩnh vực Chất lượng nông sản)


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO