Trả lời Chi Cục QLCLNLTS Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP    
Cập nhật: 27/08/2018 09:58
Xem lịch sử tin bài

Trả lời Chi Cục QLCLNLTS Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Công văn 1060 Trả lời Chi Cục QLCLNLTS Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ NGÀY 23/02/2019 - 01/03/2019 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - (08/03/2019 03:13) BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ NGÀY 23/2/2019 - 01/3/2019 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - (08/03/2019 03:02) Trả lới phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tháng 1-2/2018 (thuộc lĩnh vực Văn phòng) - (08/03/2019 01:34) Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thooings thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (06/03/2019 10:27) công văn 350/QLCL-TTPC ngày 4/3/2019 gửi Cục an toàn thực phảm trả lời CC QLCL NLS&TS Trà Vinh về XLVPHC đối với phụ gia thực phẩm - (06/03/2019 03:00) Kế hoạch số 15/KH-SNN&PTNT ngày 28/02/2019 của SỞ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 - (05/03/2019 09:38) Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 09/01/2019 kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - (05/03/2019 09:30) BẢN TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 6-12 NĂM 2018 DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TRẢ LỜI (TRỒNG TRỌT, THÚ Y, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ...VV) - (27/02/2019 01:48) BẢN TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN TRUNG TÂM VÙNG TẠI BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 6-12 NĂM 2018 - (26/02/2019 11:07) Công văn 285/QLCL-TTPC ngày 25/2/2018 trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về công bố TTHC - (25/02/2019 03:27)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO