Trả lời các vướng mắc, kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế)    
Cập nhật: 12/09/2018 08:54
Xem lịch sử tin bài

Trả lời các vướng mắc, kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế) Trả lời các vướng mắc, kiến nghị của cơ quan địa phương tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO