Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp lấy mẫu thực phẩm và cấp chứng chỉ tại Hải Phòng ngày 11-13/12/2019    
Cập nhật: 05/12/2019 03:35
Xem lịch sử tin bài

Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp lấy mẫu thực phẩm và cấp chứng chỉ tại Hải Phòng ngày 11-13/12/2019 Công văn 2260/QLCL-CL1 mời tham dự lớp bồi dưỡng phương pháp lấy mẫu thực phẩm và cấp chứng chỉ ngày 11-13/12/2019 tại Hải Phòng Địa điểm cụ thể: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: Khu Anh Dũng 6, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO