Liên kết - tiện ích
CÔNG VĂN SỐ 859/BNN-QLCL NGÀY 09/02/2021 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GỬI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ, CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, ATTP THỦY SẢN CÔNG VĂN SỐ 859/BNN-QLCL NGÀY 09/02/2021 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GỬI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ, CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỦY SẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG, ATTP THỦY...
Cập nhật: 09:27 - 18/02/2021

Thông báo Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cập nhật: 03:45 - 29/01/2021

Thông báo Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển...

Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến tháng 12/2020) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến tháng 12/2020)
Cập nhật: 11:13 - 13/01/2021

Quyết định số 184/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/01/2021 Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm  trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 Quyết định số 184/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/01/2021 Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
Cập nhật: 04:47 - 12/01/2021

Giấy mời số 04/GM-BNN-VP ngày 11/01/2021: Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 và Kế hoạch đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 Giấy mời số 04/GM-BNN-VP ngày 11/01/2021: Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 và Kế hoạch đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
Cập nhật: 01:40 - 12/01/2021

Giấy mời số 04/GM-BNN-VP ngày 11/01/2021: Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 và Kế hoạch đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về đảm bảo chất lượng, ATTP nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về đảm bảo chất lượng, ATTP nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
Cập nhật: 08:00 - 31/12/2020

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị số 9294

Ngày 28/12/2020 tại Hà Nội, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tiêu chuẩn TCVN “Thịt mát - Phần 3: thịt gia cầm” Ngày 28/12/2020 tại Hà Nội, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tiêu chuẩn TCVN “Thịt mát - Phần 3: thịt gia cầm”
Cập nhật: 02:32 - 28/12/2020

Ngày 30/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp 526 về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn Ngày 30/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp 526 về tuyên truyền, vận...
Cập nhật: 09:06 - 30/11/2020

Ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 3272/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-2:2020 Thịt mát - Phần 2. Thịt Trâu, bò Ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 3272/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-2:2020 Thịt mát - Phần 2. Thịt Trâu, bò
Cập nhật: 04:42 - 30/11/2020

Công văn 1726/QLCL-CL2 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng thẩm định viên về chất lượng an toàn thực phẩm ; Thơi gian tổ chức 2-5/12/2020;7-10/12/2020 Công văn 1726/QLCL-CL2 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng thẩm định viên về chất lượng an toàn thực phẩm ; Thơi gian tổ chức 2-5/12/2020;7-10/12/2020
Cập nhật: 09:20 - 26/11/2020

Tời gian tổ chức : -Từ ngày 02-05 12/2020 (tại Hải Phòng, Nha Trang, Tp Hồ Chí Minh); -Từ ngày 07-10/12/2020 ( tại Hà Nội, Đà nẵng, Cần Thơ) chi tiết xem tại văn ban


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO