Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới    
Cập nhật: 19/05/2020 08:44
Xem lịch sử tin bài

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3242/BNN-QLCL ngày 14/5/2020 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum về việc tổ chức triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN.

Trước tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 2814/TB-BNN-VP ngày 23/4/2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu “khôi phục toàn bộ các hoạt động của cơ quan, đơn vị”. Do vậy, Bộ đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tuy nhiên, đơn vị cần theo dõi sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và của địa phương để kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh và điều chỉnh hoạt động triển khai tại địa phương.

Văn bản số 3242/BNN-QLCL (tải về)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 1273/QLCL-CL2 ngày 14/9/2020 của Cục QLCLNLS&TS về hướng dẫn truy xuất, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn của Công ty TNHH Hai thành viên lối sống mới - (15/09/2020 10:20) Văn bản hướng dẫn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố; Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về xử lý sự cố sản phẩm không bảo đảm ATTP (số 1224/QLCL-CL2... - (07/09/2020 03:39) Văn bản gửi đến Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố, Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP. - (01/09/2020 09:01) Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp - (01/09/2020 03:57) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển - SAFEGRO ” do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại - (19/08/2020 02:23) Hội nghị triển khai Chỉ thị 17/CT-TTg và sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - (10/07/2020 09:43) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 09.3.2020) - (29/06/2020 11:13) Giấy mời và Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 - (25/06/2020 04:24) Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... - (22/05/2020 10:54)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO