Kế hoạch công tác tuần từ ngày 23/12-27/12/2013 (03/01/2014)

Tại cuộc họp giao ban tuần ngày 23/12/2013, sau khi nghe các Phòng báo cáo và thảo luận, Cục trưởng kết luận như sau:

1.    Kết quả thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Cục giao:

STT

Đơn vị

Tổng số việc Lãnh đạo Cục giao trong tuần

Việc đã hoàn thành

Tỷ lệ hoàn thành công việc LĐ Cục giao

1

Phòng Chất lượng 1

3

3

100%

2

Phòng Chất lượng 2

3

3

100%

3

Phòng Quản lý Kiểm nghiệm

2

2

100%

4

Phòng Thanh tra – Pháp chế

4

4

100%

5

Phòng Tài chính

3

3

100%

6

Văn phòng

2

2

100%

7

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

3

2

66.67%

2.      Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng

2.1. Phòng Chất lượng 1

a) Hoàn thiện thanh lý, quyết toán các nguồn kinh phí (hạn 27/12);

b) Triển khai Thông tư 48 có hiệu lực từ ngày 26/12 (cập nhật danh sách ưu tiên; thống nhất triển khai áp dụng tại các TTV từ ngày 26/12; Văn bản gửi Vụ Pháp chế giải trình các ý kiến của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC);

c) Văn bản trả lời Tổ chức Y tế thế giới (hạn 27/12);

d) Hoàn thiện báo cáo khảo sát, đánh giá nguy cơ chả cá; Báo cáo đánh giá, phân loại sơ bộ nguy cơ ATTP đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản (hạn 27/12).


2.2. Phòng Chất lượng 2

a) Hoàn thiện thanh lý, quyết toán các nguồn kinh phí (hạn 27/12);

b) Xử lý hồ sơ của các nước được công nhận tạm thời xuất khẩu sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Thông tư 13 đến ngày 31/12 (hạn 27/12);

c) Hoàn thiện báo cáo đánh giá xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Châu Âu (hạn 27/12);

d) Làm việc với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để có ý kiến chấp thuận triển khai dự án FAO (hạn 27/12).

2.3. Phòng Quản lý Kiểm nghiệm:

a) Phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức họp nghiệm thu tài liệu Dự án đào tạo – Chuyên đề 5 (hạn 27/12);

b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính hoàn thiện báo cáo đề xuất mua sắm vật tư tiêu hao phòng kiểm nghiệm (hạn 27/12).

2.4. Phòng Thanh tra – Pháp chế:

a) Văn bản trình Bộ trưởng hướng dẫn đôn đốc thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL ngày 03/12/2013 (hạn 27/12);  

b) Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị buổi làm việc giữa TT. Nguyễn Thị Xuân Thu và UBND thành phố Hồ Chí Minh (hạn 31/12).

2.5. Phòng Tài chính

a) Hoàn thiện thanh lý, quyết toán toàn bộ các nhiệm vụ (hạn 27/12);

b) Phối hợp với Văn phòng đề xuất chi phụ cấp cho công tác Đảng (hạn 27/12);

c) Hoàn thiện đề xuất phương án chi hỗ trợ ăn trưa cho CBNV cơ quan Cục (hạn 27/12).

2.6. Văn phòng Cục:

a) Trình ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (hạn 27/12);

b) Văn bản hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 (hạn 31/12);

c) Chuẩn bị công tác hậu cần cho Hội nghị tổng kết Cục (hạn 30/12).

2.7. Phòng Kế hoạch –Tổng hợp:

a) Hoàn thiện các báo cáo tổng kết năm của Cục, ngành, liên ngành (hạn 27/12);

b) Hoàn thiện thủ tục thanh lý Dự án điều tra (hạn 27/12);

c) Văn bản trả lời Trung Quốc về dự thảo Thỏa thuận hợp tác về kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu (hạn 27/12);

d) Phối hợp với các phòng đề xuất Dự án do Đan Mạch hỗ trợ (hạn 04/01).

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: