Thông báo kết quả giám sát dư lượng khu vực Nam bộ tháng 10/2019    
Cập nhật: 08/11/2019 11:22
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả giám sát dư lượng khu vực Nam bộ tháng 10/2019

Chi tiết xin xem tại đây.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO