Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 5/2022- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 08/06/2022 04:47
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 5/2022- khu vực Trung bộ.

Xem chi tiết "tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO