Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 4/2022- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 09/05/2022 11:21
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 4/2022- khu vực Trung bộ.

Chi tiết xem "tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO