Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 11/2021- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 08/12/2021 09:32
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 11/2021- khu vực Trung bộ.

Xem chi tiết " Tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO