Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 10/2021- khu vực Trung bộ.    
Cập nhật: 15/11/2021 03:57
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả chương trình giám sát dư lượng tháng 10/2021- khu vực Trung bộ.

Xem kết quả "tại đây"

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO