Liên kết - tiện ích
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 144/6/2019 Ban hành Quy định quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 144/6/2019 Ban hành Quy định quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cập nhật: 02:32 - 27/06/2019

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công ,phân cấp & phối hợp trong QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công ,phân cấp & phối hợp trong QLNN về ATTP...
Cập nhật: 02:29 - 27/06/2019

Công văn số 3619/UBND-VXNC ngày 19/6/2019 Hướng dẫn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm Công văn số 3619/UBND-VXNC ngày 19/6/2019 Hướng dẫn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm
Cập nhật: 02:24 - 27/06/2019

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 Quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm NLTS đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD NLTS không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tỉnh Cần Thơ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 Quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm NLTS đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD NLTS không thuộc diện cấp Giấy...
Cập nhật: 09:53 - 21/06/2019

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở  thực phẩm NLTS và cơ quan quản lý ĐK bảo đảm ATTP đối với cs SXKD NLTS không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở thực phẩm NLTS và cơ quan quản lý ĐK bảo đảm ATTP đối với cs SXKD NLTS...
Cập nhật: 10:59 - 20/06/2019

Công văn 1096/QLCL-CL1 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Bình v/v xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc Công văn 1096/QLCL-CL1 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Bình v/v xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc
Cập nhật: 03:04 - 20/06/2019

Công văn 1064/QLCl-TTPC ngày 13/6/2019 về việc cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP đối với cơ sở nhỏ lẻ Công văn 1064/QLCl-TTPC ngày 13/6/2019 về việc cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP đối với cơ sở nhỏ lẻ
Cập nhật: 10:50 - 19/06/2019

Công văn 1064/QLCl-TTPC ngày 13/6/2019 về việc cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP đối với cơ sở nhỏ lẻ

Kế hoạch số 71/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Phát động chuyên đề thi đua ế hoạch số 71/KH-UBND phát động chuyên đề thi đua Kế hoạch số 71/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Phát động chuyên đề thi đua ế hoạch số 71/KH-UBND phát động chuyên đề thi đua "Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Cập nhật: 01:12 - 19/06/2019

Kế hoạch số 71/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Phát động chuyên đề thi đua ế hoạch số 71/KH-UBND phát động chuyên đề thi đua "Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai...
Cập nhật: 01:06 - 19/06/2019

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai...

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bến Tre V/v quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bến Tre V/v quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp...
Cập nhật: 11:18 - 13/06/2019


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO