Liên kết - tiện ích
Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2020 ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2020 ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Cập nhật: 12:08 - 23/12/2020

Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2020 ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Công văn 8719/BNN-QLCL ngày 14/12/2020 tăng cường kiểm soát  chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc Công văn 8719/BNN-QLCL ngày 14/12/2020 tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
Cập nhật: 10:20 - 14/12/2020

Công văn 8471/BNN-QLCL ngày 4/12/2020 thông báo các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và VASEP v/v Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu Công văn 8471/BNN-QLCL ngày 4/12/2020 thông báo các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và VASEP v/v Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu
Cập nhật: 03:57 - 07/12/2020

Về việc quy định sử dung nitrate trong rau, củ, quả Về việc quy định sử dung nitrate trong rau, củ, quả
Cập nhật: 04:24 - 01/12/2020

Về việc quy định sử dung nitrate trong rau, củ, quả

Kết luận Thanh tra 1741 Kết luận Thanh tra 1741
Cập nhật: 03:27 - 27/11/2020

QĐ Xử phạt vi phạm hành chính 326 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính 326
Cập nhật: 03:24 - 26/11/2020

Kết luận Thanh tra 1713 Kết luận Thanh tra 1713
Cập nhật: 04:41 - 24/11/2020

QĐ Xử phạt vi phạm hành chính 316 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính 316
Cập nhật: 04:38 - 20/11/2020

CV số 3401/SNN-QLCL ngày 09/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đà nẵng về việc triển khai thực hiện Ý kiến kết luận của T.T Phùng Đức Tiến tại Hội nghị đảm bảo chất lượng ATTP, ATDB thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ thủy sản CV số 3401/SNN-QLCL ngày 09/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đà nẵng về việc triển khai thực hiện Ý kiến kết luận của T.T Phùng Đức Tiến tại Hội nghị đảm bảo chất lượng ATTP, ATDB thúc đẩy sản...
Cập nhật: 04:27 - 12/10/2020

CV số 3401/SNN-QLCL ngày 09/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Đà nẵng về việc triển khai thực hiện Ý kiến kết luận của T.T Phùng Đức Tiến tại Hội nghị đảm bảo chất lượng ATTP, ATDB thúc đẩy sản...

Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 09/10/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của TTCP về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 09/10/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của TTCP về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên...
Cập nhật: 04:21 - 12/10/2020

Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 09/10/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của TTCP về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên...


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO