Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015    
Cập nhật: 19/06/2019 01:06
Xem lịch sử tin bài

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo QĐ số 65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO