Quy định EU số 1169/2011 ngày 22/11/2011 của Ủy Ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng    
Cập nhật: 26/01/2016 12:43
Xem lịch sử tin bài

Quy định EU số 1169/2011 ngày 22/11/2011 của Ủy Ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng

Quy định EU số 1169/2011 Ngày 22/11/2011 của Ủy ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng chính thức có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2014, xin xem tại ĐÂY
Cục Quản lý Chất lượng cập nhật, thông báo một số hướng thực hiện Quy định 1169 của Ủy ban Châu Âu như sau:
- Hướng dẫn tóm tắt về Quy định ghi nhãn mới đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi, xin xem tại ĐÂY
- Hỏi đáp (Q&A) về triển khai thực hiện Quy định số 1169, xin xem tại ĐÂY
- Một số nội dung về ghi nhãn, thông tin đến người tiêu dùng mới được bổ sung, cập nhật tại Quy định 1169, xin xem tại  ĐÂY
Tham khảo website Tổng vụ sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng Ủy ban Châu Âu (DG-SANCO) tại địa chỉ: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm


 DG-SANCO Infographic explaining new food labelling rules

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO