Quy định của Trung Quốc    
Cập nhật: 26/10/2018 01:55
Xem lịch sử tin bài

Quy định của Trung Quốc

1. Quy định về ATTP

2. Quy định về đăng ký danh sách các cơ sở chế biến thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

3. Quy định của Trung Quốc về mức giới hạn tối đa cho phép đối với tồn dư hóa chất kháng sinh trong thủy sản

4. Đường link tra cứu Danh sách các loài thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung QUốc (48 loài)

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/dwjcp/1866234/index.html

 5. Đường link tra cứu Danh sách các sản phẩm thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (128 sản phẩm)

http://43.248.49.223/AP_NameListSearch.aspx?type=%u6c34%u4ea7

hoặc đường link sau

http://114.255.252.130:61115/ 

6. Đăng ký xuất khẩu cua sống và tôm hùm sống sang Trung Quốc:

6.1. Công văn số 507/QLCL-CL1 ngày 19/4/2020 về xuất khẩu cua sống, tôm hùm sống sang Trung Quốc

6.2. Bảng câu hỏi

6.3. Đường link tra cứu Danh sách các cơ sở được xuất khẩu cua sống và tôm hùm sống sang Trung Quốc

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753600/index.html

7. Hướng dẫn phòng chống virus SARS-CoV-2 của Trung Quốc

8. Đường link cập nhật Danh sách các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc

http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812043/2813008/index.html


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO