Liên kết - tiện ích
Quy định IUU đối với thị trường Nhật Bản (cập nhật 16/11/2022) Quy định IUU đối với thị trường Nhật Bản (cập nhật 16/11/2022)
Cập nhật: 08:49 - 17/11/2022

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo chứng nhận/xác nhận đáp ứng quy định IUU đối với 04 loài: Mực ống và mực nang (Squid anh Cuttle fish), cá Thu đao Thái Bình Dương (Pacific...

Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm
Cập nhật: 12:57 - 26/01/2016

Tài liệu biên soạn về tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm theo quy định của Luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản được Cơ quan Ngoại thương Nhật Bản biên soạn và phát hành tháng 4/2011

Hoạt động giám sát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản năm 2013 Hoạt động giám sát an toàn thực phẩm nhập khẩu của Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản năm 2013
Cập nhật: 12:56 - 26/01/2016

Luật vệ sinh thực phẩm Nhật Bản (bản dịch chưa chính thức Tiếng Anh) Luật vệ sinh thực phẩm Nhật Bản (bản dịch chưa chính thức Tiếng Anh)
Cập nhật: 12:55 - 26/01/2016

Luật vệ sinh thực phẩm ban hành tháng 4/2006 được sửa đổi bổ sung từ Luật số 48 ngày 23/5/2003.

Sổ tay hướng dẫn quy định nhập khẩu nông lâm sản và thủy sản vào Nhật Bản (Tiếng Anh) Sổ tay hướng dẫn quy định nhập khẩu nông lâm sản và thủy sản vào Nhật Bản (Tiếng Anh)
Cập nhật: 12:54 - 26/01/2016

Tài liệu hướng dẫn của Cơ quan Ngoại Thương Nhật Bản xuất bản tháng 2-2010

Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm Tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm
Cập nhật: 10:27 - 24/11/2015

Tài liệu biên soạn về tiêu chuẩn thực phẩm và phụ gia thực phẩm theo quy định của Luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản được Cơ quan Ngoại thương Nhật Bản biên soạn và phát hành tháng 4/2011


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO