Quay lại
Số hiệu | 21/CT-TTg
Tên văn bản | Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Trích yếu |
Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Ngày ban hành | 05/08/2021
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 139      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 56/2022/TT-BTC 16/09/2022
2 08/2022/TT-BKHÐT 31/05/2022
3 89/2021/TT-BTC 11/10/2021
4 87/2021/TT-BTC 08/10/2021
5 65/2021/TT-BTC 29/07/2021
6 54/2021/TT-BTC 06/07/2021
7 60/2021/NÐ-CP 21/06/2021
8 35/2021/TT-BTC 19/05/2021
9 11/2021/QÐ-TTg 17/03/2021
10 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
11 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
12 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
13 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
14 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
15 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
16 254/QÐ-TTg 22/02/2017
17 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
18 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
19 14/2016/TT-BKHÐT 29/09/2016
20 58/2016/TT-BTC 29/03/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO