Quay lại
Số hiệu | 08/2020/TT-BLÐTBXH
Tên văn bản | Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Trích yếu |
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành | 15/10/2020
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 400      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7562/BNN-PC 30/10/2020
2 27/2020/QÐ-TTg 21/09/2020
3 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
4 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
5 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
6 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
7 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
8 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
9 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
10 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
11 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
12 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
13 169/KH-QLCL 12/02/2020
14 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
15 27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019
16 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
17 78/2019/NÐ-CP 14/10/2019
18 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
19 7122/VPCP-PL 12/08/2019
20 5736 BNN-PC 08/08/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO