Quay lại
Số hiệu | 78/2019/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định 78/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Trích yếu |
Nghị định 78/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Ngày ban hành | 14/10/2019
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 396      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 98/2020/NÐ-CP 26/08/2020
2 45/2020/NÐ-CP 08/04/2020
3 03/2020/TT-BKHÐT 31/03/2020
4 37/2020/NÐ-CP 30/03/2020
5 35/2020/NÐ-CP 24/03/2020
6 33/2020/NÐ-CP 17/03/2020
7 891/QÐ-BNN-KHCN 17/03/2020
8 1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020
9 32/2020/NÐ-CP 05/03/2020
10 169/KH-QLCL 12/02/2020
11 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019
12 27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019
13 4249/QÐ-BNN-TTr 06/11/2019
14 62/2019/TT-BTC 05/09/2019
15 7122/VPCP-PL 12/08/2019
16 5736 BNN-PC 08/08/2019
17 4725/BNN-PC 05/07/2019
18 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019
19 4158/BNN-KH-VP 14/06/2019
20 2039/QÐ-BNN-BVTV 04/06/2019

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO