Quay lại
Số hiệu | 04/VBHN-BNNPTNT
Tên văn bản | Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 23/5/2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
Trích yếu |
hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
Ngày ban hành | 23/05/2019
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 674      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 29/2020/TT-BYT 31/12/2020
2 13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020
3 1802/QÐ-BNN-QLCL 22/05/2020
4 28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019
5 16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018
6 07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018
7 09/CT-TTg 04/04/2018
8 3379/QÐ-BNN-QLCL 15/08/2017
9 55/2017/NÐ-CP 09/05/2017
10 1414/QÐ-BNN-QLCL 14/04/2017
11 07/VBHN-BNNPTNT 11/04/2017
12 07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017
13 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
14 03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017
15 2419/QÐ-TTg 13/12/2016
16 9294/KH-BNN-QLCL 02/11/2016
17 08/2016 /TT-BNNPTNT 01/06/2016
18 13/CT-TTg 09/05/2016
19 789/QLCL-CL1 và 788/QLCL-CL1 22/04/2016
20 152/QÐ-QLCL 11/04/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO