Quay lại
Số hiệu | 5009/QÐ-BNN-QLCL
Tên văn bản | Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chât lượng
Trích yếu |
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý chủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày ban hành | 21/12/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 372      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1151/QÐ-BNN-VP 05/04/2019
2 2108/BNN-QLCL 27/03/2019
3 841/QÐ-BNN-PC 13/03/2019
4 1546/BNN-QLCL 04/03/2019
5 1496/BNN-PC 01/03/2019
6 835/BNN-PC 13/02/2019
7 133/KH-QLCL 22/01/2019
8 1475/KH-BCÐTUATTP 28/12/2018
9 47/2018/QÐ-TTg 26/12/2018
10 4354/QÐ-BNN-KHCN 05/11/2018
11 8527/BNN-PC 01/11/2018
12 4156/QÐ-BNN-TTr 24/10/2018
13 7648/BNN-PC 01/10/2018
14 123/2018/NÐ-CP 17/09/2018
15 23/2018/TT-BYT 14/09/2018
16 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018
17 6821/BNN-PC 31/08/2018
18 3489/QÐ-BNN-QLCL 31/08/2018
19 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018
20 5850/BNN-PC 01/08/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO