Quay lại
Số hiệu | 5009/QÐ-BNN-QLCL
Tên văn bản | Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chât lượng
Trích yếu |
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý chủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày ban hành | 21/12/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 365      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 133/KH-QLCL 22/01/2019
2 47/2018/QÐ-TTg 26/12/2018
3 4354/QÐ-BNN-KHCN 05/11/2018
4 8527/BNN-PC 01/11/2018
5 4156/QÐ-BNN-TTr 24/10/2018
6 7648/BNN-PC 01/10/2018
7 123/2018/NÐ-CP 17/09/2018
8 23/2018/TT-BYT 14/09/2018
9 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018
10 6821/BNN-PC 31/08/2018
11 3489/QÐ-BNN-QLCL 31/08/2018
12 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018
13 5850/BNN-PC 01/08/2018
14 5351/BNN-PC 16/07/2018
15 27/2018/QÐ-TTg 06/07/2018
16 5001/BNN-PC 02/07/2018
17 01/VBHN-BNNPTNT 18/05/2018
18 3614/BNN-PC 15/05/2018
19 3197/BNN-PC 27/04/2018
20 315/KH-BCÐTUATTP 16/04/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO