Quay lại
Số hiệu | 161/2018/NÐ-CP
Tên văn bản | Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Trích yếu |
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành | 29/12/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Nghị định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 285      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
2 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
3 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
4 30/CT-TTg 30/10/2018
5 28/CT-TTg 18/09/2018
6 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
7 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
8 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
9 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
10 08/NQ-CP 24/01/2018
11 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
12 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
13 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
14 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
15 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
16 43/2017/QH14 21/06/2017
17 47/2017/NÐ-CP 24/05/2017
18 15/2017/NÐ-CP 17/02/2017
19 123/2016/NÐ-CP 01/09/2016
20 117/2016/NÐ-CP 21/07/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO