Quay lại
Số hiệu | 47/2018/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
Trích yếu |
Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
Ngày ban hành | 26/12/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 365      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 133/KH-QLCL 22/01/2019
2 5009/QÐ-BNN-QLCL 21/12/2018
3 4354/QÐ-BNN-KHCN 05/11/2018
4 8527/BNN-PC 01/11/2018
5 4156/QÐ-BNN-TTr 24/10/2018
6 7648/BNN-PC 01/10/2018
7 123/2018/NÐ-CP 17/09/2018
8 23/2018/TT-BYT 14/09/2018
9 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018
10 6821/BNN-PC 31/08/2018
11 3489/QÐ-BNN-QLCL 31/08/2018
12 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018
13 5850/BNN-PC 01/08/2018
14 5351/BNN-PC 16/07/2018
15 27/2018/QÐ-TTg 06/07/2018
16 5001/BNN-PC 02/07/2018
17 01/VBHN-BNNPTNT 18/05/2018
18 3614/BNN-PC 15/05/2018
19 3197/BNN-PC 27/04/2018
20 315/KH-BCÐTUATTP 16/04/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO