Quay lại
Số hiệu | 45/2018/QÐ-TTg
Tên văn bản | Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống chính trị nhà nước
Trích yếu |
Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống chính trị nhà nước
Ngày ban hành | 09/11/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 285      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
2 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
3 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
4 30/CT-TTg 30/10/2018
5 28/CT-TTg 18/09/2018
6 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
7 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
8 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
9 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
10 08/NQ-CP 24/01/2018
11 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
12 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
13 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
14 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
15 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
16 43/2017/QH14 21/06/2017
17 47/2017/NÐ-CP 24/05/2017
18 15/2017/NÐ-CP 17/02/2017
19 123/2016/NÐ-CP 01/09/2016
20 117/2016/NÐ-CP 21/07/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO