Quay lại
Số hiệu | 4354/QÐ-BNN-KHCN
Tên văn bản | Quyết định 4354/QĐ-BNN-KHCN Giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi GCN đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp chỉ định tổ chức đánh giá SPH lĩnh vực trồng trọt
Trích yếu |
Quyết định Giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ cấp, thu hồi GCN đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp chỉ định tổ chức đánh giá SPH lĩnh vực trồng trọt
Ngày ban hành | 05/11/2018
Nơi ban hành | Bộ NN&PTNT
Loại văn bản | Quyết định
Lĩnh vực | Thanh tra - Pháp chế
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 363      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 8527/BNN-PC 01/11/2018
2 4156/QÐ-BNN-TTr 24/10/2018
3 7648/BNN-PC 01/10/2018
4 123/2018/NÐ-CP 17/09/2018
5 23/2018/TT-BYT 14/09/2018
6 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018
7 6821/BNN-PC 31/08/2018
8 3489/QÐ-BNN-QLCL 31/08/2018
9 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018
10 5850/BNN-PC 01/08/2018
11 5351/BNN-PC 16/07/2018
12 27/2018/QÐ-TTg 06/07/2018
13 5001/BNN-PC 02/07/2018
14 01/VBHN-BNNPTNT 18/05/2018
15 3614/BNN-PC 15/05/2018
16 3197/BNN-PC 27/04/2018
17 315/KH-BCÐTUATTP 16/04/2018
18 2762/BNN-PC 12/04/2018
19 QÐ 387/QÐ-BNN-PC 27/02/2018
20 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO