Quay lại
Số hiệu | 28/CT-TTg
Tên văn bản | Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Trích yếu |
Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành | 18/09/2018
Nơi ban hành | Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản | Chỉ thị
Lĩnh vực | Văn phòng
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 285      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 161/2018/NÐ-CP 29/12/2018
2 41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018
3 158/2018/NÐ-CP 22/11/2018
4 45/2018/QÐ-TTg 09/11/2018
5 30/CT-TTg 30/10/2018
6 113/2018/NÐ-CP 31/08/2018
7 08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018
8 2876/QÐ-BNN-TCCB 18/07/2018
9 28/2018/QÐ-TTg 12/07/2018
10 08/NQ-CP 24/01/2018
11 101/2017/NÐ-CP 01/09/2017
12 05/2017/TT-BNV 15/08/2017
13 91/2017/NÐ-CP 31/07/2017
14 56/2015/NÐ-CP 27/07/2017
15 88/2017/NÐ-CP 27/07/2017
16 43/2017/QH14 21/06/2017
17 47/2017/NÐ-CP 24/05/2017
18 15/2017/NÐ-CP 17/02/2017
19 123/2016/NÐ-CP 01/09/2016
20 117/2016/NÐ-CP 21/07/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO