Quay lại
Số hiệu | 14/2016/TT-BKHÐT
Tên văn bản | Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn (bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; in ấn; vệ sinh; truyền thông; vận tải công cộng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải;...)
Trích yếu |
Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn (bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; in ấn; vệ sinh; truyền thông; vận tải công cộng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải;...)
Ngày ban hành | 29/09/2016
Nơi ban hành | Liên bộ, Bộ, ngành khác
Loại văn bản | Thông tư, Thông tư liên tịch
Lĩnh vực | Tài chính
Tên file |
download
Văn bản liên quan
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 139      
STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 56/2022/TT-BTC 16/09/2022
2 08/2022/TT-BKHÐT 31/05/2022
3 89/2021/TT-BTC 11/10/2021
4 87/2021/TT-BTC 08/10/2021
5 21/CT-TTg 05/08/2021
6 65/2021/TT-BTC 29/07/2021
7 54/2021/TT-BTC 06/07/2021
8 60/2021/NÐ-CP 21/06/2021
9 35/2021/TT-BTC 19/05/2021
10 11/2021/QÐ-TTg 17/03/2021
11 17/2020/QÐ-TTg 29/05/2020
12 41/2020/NÐ-CP 08/04/2020
13 63/2019/NÐ-CP 11/07/2019
14 16/2018/QÐ-TTg 23/03/2018
15 31/2017/QÐ-TTg 17/07/2017
16 40/2017/TT-BTC 28/04/2017
17 254/QÐ-TTg 22/02/2017
18 338/2016/TT-BTC 28/12/2016
19 141/2016/NÐ-CP 10/10/2016
20 58/2016/TT-BTC 29/03/2016

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO