Bạn muốn hỏi điều gì?

Bạn còn 200 ký tự

Xin chào, Tôi có khách hàng nước ngoài muốn tôi thiết kế, in túi giấy kraftlịch để bàn và gởi qua đó. Xin hỏi có cần phải làm thủ tục gì với cục không ạ ? Xin cảm ơn!

Hỏi bởi: Anh Linh  trong Quản lý chất lượng Nông Lâm sản lúc 04:24 chiều ngày 23/02/2017a | 1 trả lời | 43 lượt xem

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO