Bạn muốn hỏi điều gì?

Bạn còn 200 ký tự

tìm đề án nghiên cứu khoa học, hiện nay tôi có ý tưởng mở rộng kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp, tôi muốn quý cơ quan giúp đỡ liên hệ sợ khoa học công nghệ hỗ trợ về lĩnh vực sơ chế, sấy lá cây chùm ngây để làm mỹ phẩm, và thực phẩm trong cuộc sống.

Hỏi bởi: Lê Tuấn Anh  trong Quản lý chất lượng Nông Lâm sản lúc 10:30 tối ngày 20/01/2021 | 0 trả lời | 11 lượt xem

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO