DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ    
Cập nhật: 30/06/2016 09:36
Xem lịch sử tin bài

DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL
CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ
Cập nhật đến ngày 30/6/2016

 

 

 

 

TT

Tỉnh/thành phố

Chi cục QLCL nông lâm thủy

Sở NN & PTNT

I

Khu vực miền Bắc

 

 

1

Bắc Giang

qlclnls@bacgiang.gov.vn

so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

2

Bắc Kạn

quanlychatluongbackan@gmail.com

 

3

Bắc Ninh

chicucqlclbacninh@gmail.com

snnptnt@bacninh.gov.vn

4

Cao Bằng

hanhchinhchicuc@gmail.com

Sonongnghiepcb@mail.com

5

Điện Biên

chicucqlclnltsdb@gmail.com

nndienbien@gmail.com

6

Hà Giang

qlcl.snn@hagiang.gov.vn

giangvthg@gmail.com

7

Hà Nam

ccqlcl.hna@gmail.com

sonn97@gmail.com

8

Hà Nội

ccqlclnlsts_snnptnt@hanoi.gov.vn

vanthu_sonnptnt@hanoi.gov.vn

9

Hải Dương

qlclhaiduong@gmail.com

sonongnghiephaiduong@gmail.com

10

Hải Phòng

chicucqlclnlts@haiphong.gov.vn

sonnptnt@haiphong.gov.vn

11

Hòa Bình

nafiqadhb@gmail.com

vanphòngnnbb@gmail.com

12

Hưng Yên

nafiqadhungyen@gmail.com

sonongnghiepptnthy@gmail.com

13

Lai Châu

qlclnlslaichau@gmail.com

vanphongsonnlc@gmail.com

14

Lạng Sơn

chatluongls.@gmail.com

vpsonongnghiepls@gmail.com

15

Lào Cai

ccqlcl-snnptnt@laocai.gov.vn

snnptntlc@gmail.com

16

Nam Định

chicucqlclnamdinh@gmail.com

snnvptnt_namdinh@chinhphu.vn

17

Ninh Bình

qlnongsannb@yahoo.com.vn

snnptntnb@gmail.com

18

Phú Thọ

chicucqlclnlsphutho@gmail.com

vanphongsnnpt@gmail.com

19

Quảng Ninh

ccqclcnn@yahoo.com

snn@quangninh-gov.vn

20

Sơn La

quanlychatluongsonla@gmail.com

sonn@sonla.gov.vn

21

Tuyên Quang

qlcltq@tuyenquan.gov.vn

nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn

22

Thái Bình

chicucqlclthaibinh@gmail.com

sonongnghiep@thaibinh.gov.vn

23

Thái Nguyên

quanlychatluongthainguyen@gmail.com

sonnptnt@thainguyen.gov.vn

24

Vĩnh Phúc

chicucquanlychatluongnltsvp@gmail.com

 

25

Yên Bái

qlclyenbai@gmail.com

vpsnongnghiepyb@gmail.com

II

Khu vực miền Trung

 

1

Bình Định

nafiqad.bdi@gmail.com

vp.snn@binhdinh.gov.vn

2

Bình Thuận

ccqlclnlts@snnptnt.binhthuan.gov.vn

nongnghiep@binhthuan.gov.vn

3

Đà Nẵng

ccptnt@danang.gov.vn

snnptnt@danang.gov.vn

4

Đắk Lắk

chicucqlchatluong@nnptnt.daklak.gov.vn

nnptnt@daklak.gov.vn

5

Đắk Nông

chicucqlcldaknong@gmail.com

vps.snnptnt@daknong.gov.vn

6

Gia Lai

qlclgialai@gmail.com
ccqlcl.snnptnt@gialai.gov.vn 

snnptnt@gialai.gov.vn

7

Hà Tĩnh

qlclnltshatinh@gmail.com

sonongnghiephatinh@gmail.com

8

Kon Tum

plclkontum@gmail.com

pkhsnn@Yahoo.com.vn

9

Khánh Hòa

qlclkh@gmail.com

snnptntkh@khanhhoa.gov.vn

10

Lâm Đồng

ccqlcllamdong@gmail.com

ldnnptntts@hcm.vnn.vn

11

Ninh Thuận

chicucqlclninhthuan@gmail.com

sonnninhthuan@gmail.com

12

Nghệ An

qlcl.snn.na@gmail.com

 

13

Phú Yên

qlclpy@yahoo.com.vn
qlclphuyen@gmail.com

vanphong@snnptnt.phuyen.gov.vn

14

Quảng Bình

qlclnltsqb@gmail.com

vanphong.snnqb@gmail.com

15

Quảng Nam

chicucqlclquangnam@gmail.com

snnptntqna@gmail.com

16

Quảng Ngãi

ccqlcltyts-snn@quangngai.gov.vn

snn@quangngai.gov.vn

17

Quảng Trị

ccqlqt@gmail.com

snnptnttqt@gmail.com

18

Thanh Hóa

chicucqlclnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn

19

Thừa Thiên Huế

 

sonnptnt@thuathienhue.gov.vn

III

Khu vực miền Nam

 

 

An Giang

ccqlclnlsts@angiang.gov.vn

sonnptnt@angiang.gov.vn

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

qlclnlts@gmail.com

snnptnt@baria-vungtau.gov.vn

3

Bạc Liêu

chicucqlclbl@yahoo.com.vn

snnptnt@baclieu.gov.vn

4

Bến Tre

qlclbentre@yahoo.com.vn

snnbentre@yahoo.com

5

Bình Dương

ccqlcl@binhduong.gov.vn

snnbinhduong2010@gmail.com

6

Bình Phước

qlclnltsbp@gmail.com

snnptnt.bph@hcm.vnn.vn

7

Cà Mau

qlclcm@yahoo.com.vn

sonnptnt@camau.gov.vn

8

Cần Thơ

ccqlclnlsts@cantho.gov.vn
ccqlclcantho@yahoo.com.vn

sonnptnt@cantho.gov.vn

9

Đồng Nai

ccqlcl@dongnai.gov.vn

snnptnt@dongnai.gov.vn

10

Đồng Tháp

chicucqlcldt@gmail.com

snnptnt@dongthap.gov.vn

11

Hậu Giang

qlclnlshgi@gmail.com

sonongnghiephaugiang@.gmail.com

12

Kiên Giang

chicucquanlychatluongkg@yahoo.com.vn

snnptntkg@gmail.com

13

Long An

ccqlclnlsvts@longan.gov.vn

snn@longan.gov.vn

14

Sóc Trăng

ccqlclnlsts.sonnptnt@soctrang.gov.vn

sonongnghiepvaptntst@vnn.vn

15

Tây Ninh

chicucqlcltn@gmail.com

sonnptnt@tayninh.gov.vn

16

Tiền Giang

snnptnt.ccqlcl@tiengiang.gov.vn

snn@tiengiang.gov.vn

17

TP Hồ Chí Minh

ccts.snn@tphcm.gov.vn

snn@tphcm.gov.vn

18

Trà Vinh

qlclnonglamthuysantv@gmail.com

snnptnt@travinh.gov.vn

19

Vĩnh Long

qlclnlts.vinhlong@gmail.com

snongnghiep@vinhlong.gov.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang