Hợp tác với Trung Quốc    
Cập nhật: 02/06/2010 08:26
Xem lịch sử tin bài

Hợp tác với Trung Quốc Nội dung hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lĩnh vực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang