Hỏi bởi: Trương Minh Tâm  lúc 04:18 chiều ngày 13/04/2016a | 1 trả lời | 1944 lượt xem

Đăng ký chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong hướng dẫn "Kiểm tra, xếp loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến rau, quả", chỉ tiêu thứ 46 có ghi: "Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rau quả" (sản phẩm nội địa). Tôi xin hỏi: Lần đầu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn này (ghi trong chỉ tiêu 46) có thể làm độc lập với các hồ sơ khác không? (hay hiểu cách khác là Chỉ tiêu thứ 46 có thể làm trước để bổ sung vào các chỉ tiêu khác trong hồ sơ xét duyệt cấp chứng nhận đủ điều kiên đảm bảo an toàn thực phẩm). Và thủ tục gồm những gì? Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (Biểu BB 2.19; chỉ tiêu 46):  phải công bố tiêu chuẩn chất lượng rau quả trước khi Cơ sở thực hiện nộp đơn đăng ký kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp chưa công bố sẽ bị đánh 01 lỗi nặng).

      Việc công bố tiêu chuẩn (ghi trong chỉ tiêu 46) là độc lập. Vì vậy, cần liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn:

      - Về tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: Liên hệ Sở Khoa học Công nghệ địa phương;

      - Về tiếp nhận công bố hợp quy hoặc phù hợp quy định về ATTP: liên hệ với Sở Y tế

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO