Hỏi bởi: Phan Thuận  lúc 12:00 sáng ngày 31/03/2016 | 1 trả lời | 4852 lượt xem

Xin hỏi quý Cục như sau: Tôi có tham khảo và đọc các giới hạn, xin hỏi quý cục giải thích dùm tôi: Theo QĐ 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. Trong điểm 1, mục 6.6 Quy định giới hạn cho phép vi sinh vật trong rau, quả và sản phẩm rau, quả có quy định đối với Rau quả tươi, rau quả đông lạnh (vi sinh vật E.coli mức giới hạn Giới hạn bởi GAP) như vậy Giới hạn bởi GAP là gì? Tương tự tại Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 Tại mã nhóm thực phẩm 04.2.2.4 đối với Rau đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển quy định đối với phụ gia Turmeric có giới hạn là GMP. Vậy giới hạn GMP là gì? Xin Quý Cục giải thích để chúng tôi được hiểu. Xin chân thành cảm ơn.

TRẢ LỜI

 GAP được hiểu: “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt”; GMP được hiểu “Thực hành sản xuất tốt”. Như vậy tại điểm 1, mục 6.6 Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, được hiểu : Gới hạn vi sinh vật E.coli trong “Rau quả tươi, rau quả đông lạnh” được quản lý bằng quy trình “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt” tương tự giới hạn chất phụ gia trong : “Rau đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển” (tại nhóm sản phẩm 04.2.2.4, Thông tư 27/2012/TT-BYT) được quản lý theo quy trình trình “Thực hành sản xuất tốt”. Tuy nhiên bạn lưu ý một số quy định về mức giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm tại Quyết định 46/2007/QĐ-BYT đã được thay thế tại Thông tư số 05/2012/TT-BYT ban hành QCVN về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2012

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO