Hỏi bởi: Bùi Thị Lan  lúc 03:28 chiều ngày 22/03/2016a | 1 trả lời | 3334 lượt xem

Bộ câu hỏi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 01:54 chiều ngày 08/04/2016a
Bộ câu hỏi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản được ban hành tại Quyết định số 381/QĐ-BNN- QLCL của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Bạn có thể tìm hiểu trên website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO