Hỏi bởi: nguyeexnn thành minh  lúc 03:16 chiều ngày 14/03/2017a | 2 trả lời | 7096 lượt xem

tôi muôn làm bột ngũ cốc xin cho hỏi diện tích nhà xưởng tối thiểu như thế nào ạ

TRẢ LỜI

         Đề có thông tin đề nghị bạn liên hệ với Bộ Công thương/Sở Công Thương  (Bộ Công Thương được phân công quản lý lĩnh vực bột và tinh bột,  quy định tại Mục VI Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-CT).
         Đề có thông tin đề nghị bạn liên hệ với Bộ Công thương/Sở Công Thương  (Bộ Công Thương được phân công quản lý lĩnh vực bột và tinh bột,  quy định tại Mục VI Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-CT).

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO