Hỏi bởi: Nguyễn Văn Hợi  lúc 05:44 chiều ngày 17/10/2016a | 1 trả lời | 765 lượt xem

Tôi kinh doanh thịt, có sử dụng túi Nilon đựng thịt nhưng chỉ có hóa đơn bán lẻ của CH tạp hóa, không có hồ sơ về chất lượng túi nilon. Vậy, tôi có vi phạm Nghị định 178 không. TRẢ LỜI CÓ HAY KHÔNG

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:37 chiều ngày 07/11/2016a
Câu hỏi của bạn không đủ thông tin để trả lời cụ thể như yêu cầu của bạn. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Phòng Thanh tra, Pháp chế, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (ĐT: 043 7714197), nêu rõ tình huống để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO