Hỏi bởi: nguyễn huy hoàng  lúc 12:48 chiều ngày 03/06/2016a | 1 trả lời | 3047 lượt xem

xin hỏi , công ty chế biến xuất khẩu thủy sản muốn đăng ký HEALTH CERTIFICATE phải làm như thế nào? xin cảm ơn

TRẢ LỜI

- Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu phải được Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định tại Chương II thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 12/11/2013.

- Trường hợp công ty xuất khẩu thủy sản vào thị trường có yêu cầu Cục kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu (danh sách các thị trường xin xem tại phụ lục 9, Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT): Công ty phải gửi hồ sơ đăng ký theo quy định tại Chương III, Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về Trung tâm Chất lượng NLTS vùng trên địa bàn để được kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng. Địa chỉ liên hệ của các Trung tâm vùng xin tham khảo tại http://www.nafiqad.gov.vn/danh-ba-dien-thoai_t221c291n53)

- Trong trường hợp công ty xuất khẩu thủy sản vào các thị trường không yêu cầu Cục kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu: Việc kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng được thực hiện theo cơ chế dịch vụ (thỏa thuận giữa doanh nghiệp và cơ quan kiểm tra).

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO