Hỏi bởi: Hoàng Dương  lúc 12:33 chiều ngày 03/06/2016a | 1 trả lời | 1251 lượt xem

Em là Dương, ở Hà Nội. Em muốn hỏi: Em có thể vào đâu để thu thập thông tin về danh sách các cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (phân loại A, B, C theo thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT)? Mong anh/chị chia sẻ đường link.

TRẢ LỜI


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO