Hỏi bởi: Võ Trọng Nghĩa  lúc 08:16 sáng ngày 01/06/2016 | 1 trả lời | 2302 lượt xem

Tôi là Nghĩa. Công tác tại Chi Cục QLCL NLS&TS Kon Tum xin hỏi: Tại tỉnh Kon Tum có hiện tượng người dân mua gạo tại đại lý gạo. Khi đem gạo nấu cơm để khoảng 4 h thì cơm chuyển màu đỏ. Xin hỏi Quý Cục cách giải quyết, xử lý trường hợp này như thế nào?

TRẢ LỜI

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị đơn vị tham khảo nội dung liên quan tại công văn 760/QLCL-CL2 ngày 22/4/2016. Chi tiết văn bản được đăng tải trên trang Web của Cục:

http://www.nafiqad.gov.vn/NguoiDung/ChiDieuHanhCT/tabid/346/id/2751/language/vi-VN/Default.aspx

         Lưu ý bạn là cán bộ của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nếu có vướng mắc trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao giải quyết đề nghị thông qua Lãnh đạo đơn vị có văn bản báo cáo Cục để được trả lời giải quyết.  (theo quy định tại văn bản số 1401/QLCL-TTPC ngày 31/7/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO