Hỏi bởi: Hồng Ngọc  lúc 03:24 chiều ngày 27/05/2016a | 1 trả lời | 1215 lượt xem

Chúng tôi là kho ngoại quan của Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi nhập khẩu thủy sản đông lạnh từ Chile về để gia công, sản xuất xuất khẩu đi Nhật, xin hỏi Health Certificate có bắt buộc ghi rõ tên, số đăng ký của nhà máy sản xuất (nhà cung cấp) ở Chile không? Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

- Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản không có quy định cụ thể về mẫu chứng thư cũng như không yêu cầu các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản phải được kiểm tra, cấp chứng thư bởi Cơ quan thẩm quyền Việt Nam

- Trong trường hợp nhà nhập khẩu yêu cầu phải có chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản, đề nghị anh/chị trao đổi trực tiếp với nhà nhập khẩu để biết thông tin về mẫu chứng thư và các thông tin cần có trong chứng thư.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO