Hỏi bởi: Duy Khang  lúc 08:47 tối ngày 17/01/2022 | 1 trả lời | 299 lượt xem

Kính chào quý Cục, nhà tôi làm chả giò bao gói bằng lá chuối. Vừa qua Đoàn kiểm tra Liên ngành ATTP bắt buộc phải thực hiện tự công bố chất lượng. Xin hỏi có phù hợp quy định không?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải tự công bố  sản phẩm (Khoản 1, Điều 4)

Theo quy định của  Điều 2, Luật An toàn thực phẩm:

       - Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. (Khoản 4, Điều 2).

        -Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay (khoản 27. Điều 2).

Đề nghị bạn tham chiếu các quy định trên để xác định và thực hiện theo quy định.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO