Hỏi bởi: Ngọc Lan  lúc 04:24 chiều ngày 17/01/2022a | 1 trả lời | 216 lượt xem

Thủ tục xuất khẩu Cá Rô Đồng qua Mỹ như thế nào?

TRẢ LỜI

- Hiện nay, đối với sản phẩm cá rô đồng, cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ không yêu cầu cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu lập danh sách, kiểm tra cấp chứng thư đối với các lô hàng khi xuất khẩu vào thị trường này. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 41 Luật An toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất xuất khẩu thủy sản nói chung và xuất khẩu vào Hoa Kỳ nói riêng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của Việt Nam cũng như các quy định liên quan của thị trường nước nhập khẩu (Hoa Kỳ). - Ngoài ra, theo quy định của Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ, cơ sở xuất khẩu phải đăng ký trực tiếp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Do đó, đề nghị bạn tham khảo các quy định liên quan đến thị trường Hoa Kỳ tại website: http://www.fda.gov, hoặc liên hệ với nhà nhập khẩu để có thêm thông tin cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO