Hỏi bởi: Ngọc Diễm  lúc 11:18 sáng ngày 06/12/2021 | 1 trả lời | 472 lượt xem

Kính chào Qúy cục: Qúy cục cho chúng tôi hỏi hiện các sản phẩm thủy sản tiêm CO (momocacbonoxide) thì theo quy định Việt Nam có được phép không ạ? Trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Thông tư số  24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm và Phần 7 - Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm tại Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, CO không nằm trong danh mục các chất phụ gia hoặc danh mục các chất hỗ trợ, chế biến thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của Việt Nam.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO