Hỏi bởi: Thường Duy  lúc 06:11 chiều ngày 07/11/2021a | 1 trả lời | 531 lượt xem

kính gửi quý cơ quan, tôi là doanh nghiệp thủy sản có giấy chứng nhận ATTP hết hạn vào T10, do tình hình dịch công ty đã làm công văn xin hoãn thẩm tra chứng nhận ATTP vào tháng 08,nay muốn thẩm định cần những thủ tục gì ạ, và thời gian dự kiến khi tôi đăng ki thẩm định là bao lâu ạ

TRẢ LỜI

 Theo quy định tại Điều 37 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 thì Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm và trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, cụ thể đối với cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản:

- Trường hợp, cơ sở sản xuất của bạn do Cơ quan quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, cấp Giấy chứng nhận, thủ tục đăng ký thẩm định để cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ NN và PTNT

- Trường hợp, cơ sở sản xuất của bạn đã có tên trong danh sách xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận bởi Cơ quan thẩm quyền Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT, Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT), hồ sơ đăng ký để thẩm định, chứng nhận theo quy định tại Điều 12 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT

Do vậy, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước đó cho cơ sở của bạn để được hướng dẫn chi tiết.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO