Hỏi bởi: Vu Duc Vinh  lúc 03:37 chiều ngày 03/11/2021a | 1 trả lời | 519 lượt xem

Tôi đang đại diện khách hàng ở Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu tôm hùm đông lạnh. Mong được chi cục giới thiệu đơn vị ở Nha Trang Khánh Hòa có năng lực thực hiện. LH: Vinh - 0906945525

TRẢ LỜI

- Danh sách các Doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc được Cục đăng tải tại website theo địa chỉ đường dẫn: http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khau-vao-cac-thi-truong-thi-truong-great-britain-cap-nhat-9112021_t221c330n39

- Hoặc theo địa bàn quản lý, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trung bộ để được hỗ trợ theo địa chỉ: Số điện thoại: 02583880927, email: cqtb.nafi@mard.gov.vn

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO