Hỏi bởi: Nguyễn thị Hồng Vân  lúc 09:27 sáng ngày 23/06/2020 | 1 trả lời | 3636 lượt xem

GẤP GẤP DÙM !!! Công ty em có trụ sở tại Hà nội và 1 chi nhánh trực thuộc ở tỉnh khác. Bên thanh tra chuyên ngành của sở NN Hà nội ngoài thanh tra cơ sở tại Hà nội có được phép đi thanh tra, kiểm tra các cơ sở ngoài Hà nội không ạ?

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:05 chiều ngày 08/07/2020a
Đề nghị anh chị làm rõ hoạt động, loại hình, sản phẩm sản xuất kinh doanh cũng như mối quan hệ (sản xuất - tiêu thụ) giữa chi nhánh và công ty để có trả lời cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO