Hỏi bởi: Vũ Văn Hùng  lúc 01:44 chiều ngày 18/06/2020a | 1 trả lời | 3634 lượt xem

Đề nghị quý Cục cho biết sản xuất cao xưng động vật thì thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nào? Trân trọng cảm ơn

TRẢ LỜI

- Cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm thông thường thì thuộc trách nhiệm của ngành nông nghiệp theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

        - Cơ sở sản xuất cao xương với mục đích làm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm, dược liệu thì thuộc trách nhiệm của ngành y tế quản lý theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Luật Dược.

        - Cơ sở sản xuất sản phẩm phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật tương ứng khi công bố mục đích sử dụng, công bố sản phẩm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO